Dagsorden

 

 
 
 
        
1.           Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2.           Fastsette representantenes stemmer.
3.           Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere.
4.           Beretning
5.           Regnskap
6.           Hovedstyrets forslag til handlingsplan.
7.           Fastsette årskontingent.
8.           Hovedstyrets forslag til budsjett.
9.           Innkomne forslag.
10.        Valg.
 

Handlingsplan

Link til:

Handlingsplan og resultatmål

 

 

Budjsett for 2012

Medlemskontingent

Link til forslag:

Medlemskontingent