¨NISK LOGO_120x120

Norsk Irsksetterklubb

Norsk Irsksetterklubb (NISK) ble stiftet 16. juni i 1917 og er en landsdekkende - og ideell norsk spesialklubb for irsksetter - og rød-hvit irsksetter.

 

Klubbens formål er å:
a)       fremme utviklingen av den røde irske setter samt den røde og hvite irske setter som jakthund
b)       fremme utviklingen av de to irsksetterrasene som ensartet og edel type etter rasestandarden
c)       fremme mulighetene for aktivitet med hund innenfor et ansvarlig hundehold i samfunnet.

.
Klubben er landsdekkende og organisert i avdelinger og distrikt.

Avdelingene er organisert slik: •
• Avdeling 1: Oslo/Akershus/Østfold
• Avdeling 2: Buskerud/Telemark/Vestfold
• Avdeling 3: Hedmark/Oppland
• Avdeling 4: Sørlandet
• Avdeling 5: Hordaland
• Avdeling 7: Trøndelag. Avdelingens styre er supplert med egne distriktskontakter i Østerdalen og Namdalen.
• Avdeling 9: Troms (inkl Nord-Hålogaland)


I de deler av landet som ikke har egne avdelinger utøves aktivitetene gjennom samarbeidende distriktsklubber. Her har NISKs egne distriktsrepresentanter en svært viktig rolle i å støtte og veilede våre medlemmer med aktiviteter og informasjon.


Våre distriktsrepresentanter er lokalisert i Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland (Sør-Hologaland) og Finnmark. Det er dessuten en egen kontaktperson for rød-hvit Irsksetter.

Her finner du kontaktinformasjon til  klubben