NISK Logo Avd 4

NISK avd. 4 Inviterer til årsmøte fredag 31.01.20 klokken 18.00

Innkalling / dagsorden.

1. Godkjenning av dagsorden.

2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen.

3. Valg 

4. Regnskap 2019. 

5. Året 2019. Gjennomgang. 

6. Forslag til aktivitetsplan 2020. 

7. Innkommende forslag. 

8.  Budsjett 2020

9. Valg av representant til RS.

Referat Årsmøte 2017 avd 4

Referat Årsmøte 2017 Avd.4