Skjermbilde 2015-05-18 kl

NISK avd.2 arrangerer saueaversjon 2021

Vi planlegger saueaversjon med forbehold om covid-19 restrikksjoner. 

Ole_Pinderup_549x309

NISK avd.2 arrangerer dressurkurs våren 2021

Årets dressurkurs planlegges gjennomført etter gjeldende corona-forskrifter.