Kontaktpersoner :

Nord: Geir Pedersen 91156620 Namdalen Terje Eriksen 99024144 Steinkjer Østerdal/Røros : Bjørn Schjølberg 91544407 Røros. Marit Skancke Langen 95106658

Aktivitetsutvalget

Arild Ove Østmo (Leder) 92649711
Trond A.Størserth
Amund Bredeli
Norolf Øverkil
Siri Bjørgen
Bjørn Dragsten
Marit Skancke Langen
Berit Brurok

Utdanning Instruktør/dommeransvarlig

Terje Vikan Olsen (Leder) 91835918 Per Jarle Ingstad Øyvind Henriksen

Aversjons-dressur (Sau) kontakter

Bjørn Schjølberg 91544407 Røros.
Norolf Øverkil 90606798 Stjørdal
Frode Døsvik 40043320 Trondheim
Terje Eriksen 99024144 Steinkjer
Geir Pedersen 91156620 Namsskogan

Aversjons-dressur (Rein) kontakt

Marit Skancke Langen 95106658