Hannhund:
Oppnådd 2 x 1. UK eller 2.AK på jaktprøver
Utstilling: Excellent eller 2 x Very Good fra to forskjellige dommere, i unghundklasse som laveste klassenivå (15-24mnd)
Godkjent for 105 valper
Maks 5 parringer pr år, 12 mnd periode ikke kalender år.

Tisper:
Oppnådd 2 x 1. UK eller 2.AK på jaktprøver
Godkjent for 5 kull. (iht NKK-etiske regler for avl)
Utstilling: Excellent eller 2 x Very Good fra to forskjellige dommere, i unghundklasse som laveste klassenivå (15-24mnd)

Generelt:

  • Hunden må være HD-fri (offisiell diagnose A eller B)
  • HD-andel i prosent på tidligere avkom må ikke ligge mer enn 5 prosentpoeng over rasens gjennomsnitt siste 10 år. Gjennomsnittet beregnes ut fra minimum 15 valper
  • Hunden må ha kjent status for CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency), PRA rcd1 og PRA rcd4 (progresiv retinal atrophi). Dette må være registert i NKK.   SLIK TESTER DU DNA
  • Hunden må være fri for arvelige defekter som haleknekk, bittfeil, testikkelmangel ol.
  • Hunden må selv være sykdomsfri.
  • Hunden må ha godt gemytt. Blir en hund utestengt av NKK fra ustilling/jaktprøve som følge av gemyttanmerkninger, skal avlsgodkjenning trekkes.
  • Paring som gir innavlsgrad høyere enn 12,5 % over fem genereasjoner godkjennes ikke.
  • Avlsrådet kan avslå godkjenning med basis i kombinasjonens eller foreldres nære slektskap dersom det kan henvises til tidligere uheldige resultater.

I særskilte tilfeller kan styret etter innstilling fra avlsrådet gi dispensasjon fra kriteriene. Ved behandling av dispensasjoner vil en vurdering av samlet indeks for kullet også kunne legges til grunn. HD-index skal være minimun 200 for å vurdere en disp.søknad. Søknad om dispensasjon fra NISK avlskriterier må sendes avlsrådet senest tre uker før paringen finner sted.

 

Vedtatt på RS 2021

I tillegg vises det til Etiske grunnregler og avlsstrategi hos Norsk Kennel Klub. Oppdrettere som registrerer valper hos NKK er forpliktet til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.