Hannhund:
Oppnådd 2 x 1. UK eller 2.AK på jaktprøver
Utstilling: Excellent eller 2 x Very Good fra to forskjellige dommere, i unghundklasse som laveste klassenivå (15-24mnd)
Godkjent for 105 valper
Maks 5 parringer pr år, 12 mnd periode ikke kalender år.

Tisper:
Oppnådd 2 x 1. UK eller 2.AK på jaktprøver
Godkjent for 5 kull. (iht NKK-etiske regler for avl)
Utstilling: Excellent eller 2 x Very Good fra to forskjellige dommere, i unghundklasse som laveste klassenivå (15-24mnd)

Generelt:

  • Hunden må være HD-fri (offisiell diagnose A eller B)
  • HD-andel i prosent på tidligere avkom må ikke ligge mer enn 5 prosentpoeng over rasens gjennomsnitt siste 10 år. Gjennomsnittet beregnes ut fra minimum 15 valper
  • Hunden må ha kjent status for CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency), PRA rcd1 og PRA rcd4 (progresiv retinal atrophi). SLIK TESTER DU DNA
  • Hunden må være fri for arvelige defekter som haleknekk, bittfeil, testikkelmangel ol.
  • Hunden må selv være sykdomsfri.
  • Hunden må ha godt gemytt. Blir en hund utestengt av NKK fra ustilling/jaktprøve som følge av gemyttanmerkninger, skal avlsgodkjenning trekkes.
  • Paring som gir innavlsgrad høyere enn 12,5 % over fem genereasjoner godkjennes ikke.
  • Avlsrådet kan avslå godkjenning med basis i kombinasjonens eller foreldres nære slektskap dersom det kan henvises til tidligere uheldige resultater.

I særskilte tilfeller kan styret etter innstilling fra avlsrådet gi dispensasjon fra kriteriene. Ved behandling av dispensasjoner vil en vurdering av samlet indeks for kullet også kunne legges til grunn. Søknad om dispensasjon fra NISK avlskriterier må sendes avlsrådet senest tre uker før paringen finner sted.

 

Vedtatt på RS 2021

I tillegg vises det til Etiske grunnregler og avlsstrategi hos Norsk Kennel Klub. Oppdrettere som registrerer valper hos NKK er forpliktet til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.