Hovedstyre

E-postadresser til styret: se under enkelpersoner.  For post til sekretær/klubben: post@nisk.no

Leder

Gisle Sveva
Skiskogveien 1
3474 Åros
Telefon: 464 26 640
E-post: gisle@skiskogen.no

Nestleder

Lene Moen
Horgenveien 106
1929 Auli
Telefon: 995 11448
E-post: rypebua@gmail.com

Styremedlem økonomi

Geir Pedersen
Ametystveien 15
9022 Krokelvdalen.
Tlf. 952 13 889
E-post: famped@online.no

Styremedlem utstilling

Ragnhild Bergheim
Furuveien 32
2636 Øyer.
Tlf. 415 11 342
E-post: utstilling@nisk.no 

Styremedlem jaktprøver og trening

Stein Nilsen 
Karl Hallsvei 20 B
9012 Tromsø
Telefon: 928 52 686
E-post: jaktprover@nisk.no

             nmlag@nisk.no

Skal ha tilsendt klubbens jaktprøvekrtikker

Styremedlem/ avlsrådsleder

Anders Fledsberg
Skomakerberget 2
9537 Tverrelvdalen
Tlf: 992 56 578
E-post: avl@nisk.no

Varamedlem 1

Nina Hordnes
Kvitura 58
5252 Søreidgrend
Tlf. 928 22 130
E-post:krhjohan@online.no

Varamedlem 2

Morten Risstad
Jonsvannsveien 17
7052 Trondheim.
Tlf. 971 66 263
E-post: morten.risstad@gmail.com

Informasjonsansvarlig/ Redaktør

Anniken Friis
Tjørnhaugen 84
5154 Bønes.
Telefon: 986 26 524
e-post: info@nisk.no

Sekretær

Vigdis Ingebrigtsen
Londalslia 1
5267 Espeland
Telefon: 971 96 750
E-post: post@nisk.no