Æresmedlemmer i Norsk Irsksetterklubb
 
 • Corn. Schilbred ( -1949)
 • John Borge ( - 1960)
 • Nils Chr. Lyngaas
 • Håkon Larsen (1957-1991)
 • Arne Holmesland (1970-1991)
 • Knut Wille (1972-2003)
 • Jostein Midtdal (1972-1992)
 • Dagfinn Dekke
 • Vigdis Nymark (1982-)
 • Per Harald Nymark (1982-)
 • Alf Tjersland (1982-)
 • Frank A Olsen (1982-)
 • Kari Røinås (1997-2021)
 • Oddvar Røinås (1997-)
 • Bjørn Olsen (1997-2010)
 • Roy Robertsen (2008-)
 • Per Sandanger(2008-)
 • Birger Stene(2008-)
 • Elin F. Wittusen(2015-)
 • Bjørn Ingebrigtsen (2018-2020)
 • Arvid Moe (2018-)
 • Randi Halvorsen (2021-)
 • Rune Andre Magnussen (2021- )