100-0089_IMG

ÅRETS HUNDER 2020 - meld inn dine resultater.

Frist for innmelding er satt til 13.12.20.

Det er særdeles viktig å være nøye med adressen ved innsendig fordi vi opplevde i fjor at et par innmeldinger var sendt til gamle adresser.

Tixi2

Reviderte statutter for Årets Hunder vedtatt på årets RS

Styret la frem reviderte statutter for Årets Hunder som ble vedtatt på RS 10.05.2020. En avdeling la frem forslag om å opprette en ny klasse for den hunden med størst allsidighet. Styret fikk mandat til å utarbeide denne statutten. 

Statutter Årets Hunder

Nye statutter for Årets Hunder ble vedtatt på RS 10.05.2020. 

Ved spørsmål kontakt jaktprøveansvarlig på e-post jaktprover@nisk.no 

 

ÅRETS HUNDER 2020.docx