valp

Online søknad

Godkjenning av valpekull

Søknadsskjema for godkjenning av valpekull. Ved spørsmål ta kontakt med avlsrådet på e-post  avl@nisk.no

Forventet behandlingstid vil normalt være 3-7 dager.

Ønsker å bli kontaktet av avlsrådet
Fardyr godkjent avlsdyr i NISK
Mordyr godkjent som avlsdyr i NISK
Hvis en eller begge av foreldredyrene ikke er godkjent avlsdyr hos NISK
NB! -Søknad om dispensasjon fra NISK avlskriterier må sendes avlsrådet FØR paringen finner sted.
Egenærklæring (kryss av)

Både fardyr og mordyr er fri for HD, er ikke bærer av CLAD og lider ikke av arvelig eller annen sykdom som kan gjøre dem uegnet som avlsdyr ( NB: Oppdretter er ansvarlig for å oppgi riktige opplysninger om de aktuelle hundene)

Har du lest og forstått NKKs etiske grunnregler for avl (kryss av)*

Du kan lese NKKs etiske grunnregler her. http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/avl_og_oppdrett/

Gebyr betalt
For å bli lagt inn på valpelisten må oppdretter være medlem i NISK og avlsgebyr på 300,- være betalt til kontonummer 2000.09.32656 OBS! Nytt kontonummer.