Norsk Irsksetterklubb – NISK

 Retningslinjer for bruk av informasjonsplattformer

Mål: 

 • NISK skal framstå mest mulig enhetlig over hele landet.
 • Medlemmer skal finne samme type stoff på samme plattform (sted) og nivå, uavhengig av landsdel.
 • Vi skal unngå dobbel publisering ved å angi publiseringsregler for «kortversjon» og «utfyllende reportasje» av samme tema/hendelse. 

 

Våre plattformer – rammer og ansvarsforhold  
 

Hovedregel
Leder i NISK er hovedredaktør i alle medier som brukes til informasjon tilknyttet aktiviteter i NISK. Retningslinjene omfatter Fuglehunden, NISKs hjemmeside og Facebook.

Sponsor/reklame

Styret har ansvaret for hva som skal publiseres av reklame på nettsidene. Det er åpent for reklame på distriktenes sider så lenge annonsene ikke er i konflikt med andre annonsører eller regler i klubben. Styret avgjør dette i tvilstilfeller.

 

Fuglehunden

 • Sju faste sider.
 • NISKs medieansvarlig er redaktør. Hovedstyret skal godkjenne manus før utgivelse.
 • Hovedstyret har ansvar for produksjon av lederartikkel.

 

NISK hjemmeside (www.nisk.no)
Hovedside

 • Hovedsiden er hovedstyrets side. Sekretær i NISK har ansvar for daglig drift sammen med styret.
 • De tre øverste artikler («Front artikler») disponeres av hovedstyret.
 • Distriktsavdelinger/DR kan publisere saker i tråd med retningslinjene.
 • Tilgang til 1-2 avdelingsstyremedlemmer skjer ved forespørsel på e-post post@nisk.no  

Underside («Finn din avdeling») - Distriktsavdelinger/DR

 • Avdelinger/DR har ansvar for daglig drift.
 • Sekretær oppdaterer innsendt informasjon i forhold til styre og aktivitetsplan.

 

 

Facebook
Hovedstyret sin Facebook-side - («Norsk Irsksetterklubb»)

 • Hovedstyrets side. Styret og sekretær i NISK har ansvar for daglig drift og tilganger.

 

Distriktsavdelinger/DR sine Facebook-sider

 • Avdelinger/DR har ansvar for daglig drift
 • Leder i NISK skal stå som administrator sammen med avdelingsleder. Resten av avdelingsstyret står som redaktører.
 • Navnebruk skal være etter følgende mønster:
  • Avdelingar: »NISK avd. Sørlandet», »NISK avd. Oslo/… » osv.
  • DR: «NISK DR Rogaland», «NISK DR Nordland» osv.

 

Medieansvarlig i NISK – ansvar og oppgaver

 • Ha ansvar for at våre kommunikasjonsplattformer fungerer som gode arenaer for informasjon mellom styret, avdelinger og medlemmer.
 • Være redaktør for NISK-sidene i Fuglehunden.
 • Lede informasjonsgruppe, som skal bestå av avdelingsoppnevnte informasjonsansvarlige.

 

Retningslinjer for innhold på ulike plattformer
 

Følgende retningslinjer angir innhold og regler for publisering:

Fuglehunden

 • Leder.
 • Presentasjon av nye avls- og elitehunder, jakt- og utstillingschampioner.
 • Fremragende resultater og nyheter for hunder i NISK, som NM, EM og VM.
 • Fast artikkelserier (eksempel «min Kennel»).
 • Artikler om irsksetter-rasene, hundefaglig tema.
 • Artikler fra og om aktiviteter i distriktsavdelinger og ellers i landet, med hovedvekt på arrangementer og hundefaglige tema.
 • Artikler om hunder, oppdrettere, førere osv.
 • Stemningsrapporter fra prøver og treningssamlinger. 
 • Artikler om turer, helse, hundehold og annet stoff almen interesse for hundeeiere.
 • Annonser, kunngjøringer.

 

NISK hjemmeside

Hovedside

 • Generell informasjon om NISK, medlemskap
 • Kontaktinformasjon.
 • Informasjon fra styret. Styremøtereferat.
 • Invitasjon tilknyttet årsmøter i hele organisasjonen.
 • Valpelister, avlshunder.
 • Informasjon om NISK jaktprøver.
 • Annonsering av sentrale arrangementer, NM lag.
 • Norgescup
 • Irsk rød og hvit setter i «Front Article»
 • Fremragende enkeltresultater, knyttet til

 

 • Resultat NM lag og individuelt
 • Gode jaktprøveresultater som 1.AK m/ÆP, 1. AK fullkombinert, 1.VK-resultater m/CACIT, res. CACIT.
 • Utstillingsresultater som BIS.
 • Premiering i høystatusløp.
 • Championater.
 • Nye avls- og elitehunder
 • Presentasjon av Årets Hunder
 • Oppsummering av alle sesongens resultater fra avdelinger/DR .
 • Utlysning av arrangementer lokalt
 • Forhåndsomtaler av prøver, treningssamlinger og interessante foredrag i NISKs regi.
 • Partilister og resultatlister for prøver i regi av NISK.
 • Utdeling av Gullmerker og Æresmedlemskap
 • Minneord om personer som har hatt betydning for NISK nasjonalt.

 

Underside («Finn din avdeling») - Distriktsavdelinger/DR

 • Oppdatert kontaktinformasjon og aktivitetsplan.
 • Informasjon fra distriktsstyret/DR.
 • Årsmøteinnkalling, årsmøtedokument og valg.
 • Distriktenes aktivitetsplaner.
 • Annonsering av lokale arrangementer.
 • Resultat fra klubbmesterskap og andre lokale arrangement.
 • Fremragende enkeltresultat, knyttet til
  • jakt- og apportprøveresultater
  • utstillingsresultater
 • Oppdateringer fra medlemmer og bilder fra aktiviteter.
 • Minneord om personer som har hatt betydning for NISK lokalt.

 

Facebook

Hovedstyrets Facebookside

 • Fortløpende informasjon.
 • Annonsering av sentrale arrangementer.
 • Fortløpende informasjon under NM og høystausløp, samt resultater. Årets Hunder.
 • Presentasjon av avls- og elitehunder, oppnådde titler
 • Forhåndsomtaler av prøver, cup og interessante foredrag i NISKs regi
 • Partilister og resultatlister for prøver i regi av NISK
 • Oppdatering og resultater fra NISK Norgescup

 

Distriktsavdelinger/DR sine Facebook-sider

 • Fortløpende informasjon.
 • Annonsering av lokale arrangementer.
 • Kort omtale av resultater fra lokale prøver og utstillinger. 
 • Forhåndsomtaler av lokale prøver, treningssamlinger og interessante foredrag i NISKs regi.
 • Partilister og resultatlister for prøver i regi av distriktsavdeling/DR.
 • Stemningsrapporter fra lokale prøver og treningssamlinger.

 

Instagram

Hovedstyrets konto, egen redaktør.

 

 

Godkjent av hovedstyret i NISK 15.04.2020.

Oppdatert mai 2024.