Hovedstyret har utarbeidet en økonomiveileder som foreligger her. Den tar først og fremst for seg økonomifunksjonen i avdelingene. 

Oppdatert oktober 2022 på grunn av pålegg om MVA registrering for påmeldingsavgift for jaktprøver og utstillinger.

For spørsmål og innspill, send e-post til økonomiansvarlig Geir Pedersen famped@online.no  eller sekretær post@nisk.no 

 

Økonomi veilder NISK.docx.pdf