Økonomiveileder

For å sikre at vi opptrer i tråd med gjeldene bestemmelser og for å redusere risiko for feil og misligheter er det laget en veileder for økonomifunksjonen i NISK.

Hovedstyret har utarbeidet en økonomiveileder som foreligger her. Den tar først og fremst for seg økonomifunksjonen i avdelingene. 

For spørsmål og innspill, send e-post til Geir pederse famped@online.no 

 

Økonomi veilder NISK.docx