INNKALLING TIL

REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR 2022

I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Tid: Søndag 7. mai 2023 kl. 09.00

Sted: Radisson Hotel & Conference Center Oslo Airport.

Det vil også bli mulighet for å delta digitalt via Teams.

 

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Fastsette representantenes stemmer
  3. Valg av dirigent, protokollskriver og protokollunderskrivere
  4. Beretning for perioden 2022
  5. Regnskap for perioden 2022
  6. Behandle handlingsplaner
  7. Fastsette årskontingent for 2024
  8. Innkomne forslag
  9. Hovedstyrets forslag til budsjett
  10. Valg

 

Innkomne saker sendes styret innen 26.03., post@nisk.no

Forslag til valgkomiteen sendes leder av valgkomiteen Ingrid Frenning innen 26.03., cappa.frenning@gmail.com 

 

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK.

Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett.  Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.

 

Lørdag 6.mai kl. 11.30:

Lunsj 

Møte med avdelingsrepresentantene/DR for gjennomgang av saker til RS

Avdelingens time

Eventuelt

 

Møtet er åpent for alle medlemmer, kun fysisk deltakelse lørdag.

Medlemmer betaler selv for dagpakke (møte inkl. lunsj).

 

Påmelding innen 20.04. på post@nisk.no

(størrelse på møterom og antall til lunsj).

For digital deltakelse på RS sendes påmelding innen 5.mai kl. 20.00 for tildeling av teams invitasjon.

 

SAKSPAPIRER:

PROTOKOLL signert.pdf

Styrets årsberetning 2022 .pdf

Handlingsplan 2023.pdf

Handlingsplan 2023-2033.pdf

NISK 2022 BALANSE.pdf

NISK 2022 RESULTAT.pdf

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2022.pdf

Budsjett 2023.xlsx

Forslag 1 stemmerett.pdf

Forslag 2 Distriktsavdelinger.pdf

Forslag 3 endringer Lover.pdf

Innsendt sak 4 ang. økonomi.pdf

Innsendt sak 5 ang. MVA.pdf

Innsendt sak 6 ang. styremedlemmer i HS.pdf

Innsendt sak 7 ang. omorganiseringsprosessen.pdf

Innsendt sak 8 ang. valgkomite.pdf

Innsendt sak 9 Omorganiseringen.pdf

Forslag 10 Endring av statutter Årets Hunder.pdf

Forslag 11 endring i avlskriteriene.pdf

Valgkomiteens innstilling til valg.pdf

 

 

VEL MØTT!

 

Styret i Norsk Irsksetterklubb.