INNKALLING TIL

REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR 2022

I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Tid: Søndag 7. mai 2023 kl. 09.00

Sted: Radisson Hotel & Conference Center Oslo Airport.

Det vil også bli mulighet for å delta digitalt via Teams.

 

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Fastsette representantenes stemmer
  3. Valg av dirigent, protokollskriver og protokollunderskrivere
  4. Beretning for perioden 2022
  5. Regnskap for perioden 2022
  6. Fastsette årskontingent for 2024
  7. Innkomne forslag
  8. Hovedstyrets forslag til budsjett
  9. Valg

 

Innkomne saker sendes styret innen 26.03., post@nisk.no

Forslag til valgkomiteen sendes leder av valgkomiteen Ingrid Frenning innen 26.03., cappa.frenning@gmail.com 

 

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK.

Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett.  Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.

 

Lørdag 6.mai kl. 11.30:

Lunsj kl. 11.30.

Møte med avdelingsrepresentantene/DR for gjennomgang av saker til RS

Avdelingens time

Eventuelt

 

Møtet er åpent for alle medlemmer, kun fysisk deltakelse lørdag.

Medlemmer betaler selv for dagpakke (møte inkl. lunsj).

 

Påmelding innen 20.04. på post@nisk.no

(størrelse på møterom og antall til lunsj).

For digital deltakelse på RS sendes også påmelding for tildeling av teams invitasjon.

 

 

 

VEL MØTT!

 

Styret i Norsk Irsksetterklubb.