NISK avdeling Buskerud, Vestfold og Telemark inviterer til årsmøte digitalt på Teams den 06.02.2024 klokken 19:00.

Fordi møtet er digitalt trenger vi at alle som ønsker å delta registrerer seg på følgende skjema: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFcRoIavUWe9g6vJPUDEIE0h7Hbw3y1FTVlL_0vrUvLoGoXg/viewform

Agenda:

Saksliste: 
1. Åpning av møtet 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere 
4. Årsberetning
5. Regnskap 
6. Forslag til handlingsplan og budsjett 
7. Sak 1: Omorganisering

8. Saker til representantskapet hovedstyret
9. Innkomne forslag
10. Valg av avdelingsstyre, samt valgkomité 
11. Valg av representant (er) Representantskapet i NISK

 

Forslag til årsmøte må fremmes umiddelbart til styret, og sakspapirer forsøkes lagt ut 14 dager før. Vi ber om noe forståelse for at sakspapirer kan bli noe forsinket grunnet planlagte organisasjonsendringer i NISK vi skal gjennom i disse tider.

Sakspapirer:

Årsberetning for 2023 NISK avd.docx

Balanse NISK avd 2 2023.pdf

Resultat NISK avd 2 2023.pdf

Saldobalanse NISK avd 2 2023.pdf

Revisjonsrapport NISK avd 2 2023.pdf

Aktivitetsplan NISK avd. 2 - 2024.docx

Budsjett NISK avd. 2 2024

Forslag fra valgkomite på Styre årsmøte 2024.docx