Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 5

Tid:    Onsdag 23.januar 2019 kl 19.00
Sted: Midtunhaugen 13 A, Midtun, Anders O. Grevstad sine lokaler. Se etter "NISK- bannere"!

 

Forslag til saker som skal behandles må være inne innen 01.januar 2019 og sendes til avd5@nisk.no

Sakspapirer vil legges ut fortløpende 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskivere
3. Behandle styrets årsberetning
4. Behandle regnskap
5. Behandle styrets forslag til budsjett og handlingsplan
6. Behandle innkomne forslag                                                                                                                                                                                                                                                  7. Gjennomgang av RAS konferansen                                                                                                                                                                                                                                        8. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomite
9. Valg av representanter til representantskapet                                                                                                                                                                                                                    10. Kåring av årets hunder

Styret ønsker alle sine medlemmer velkommen til årsmøtet!

 

Styrets årsberetning 2018[1].docx

Aktivitetsplan 2019.docx

Innkomne forslag årsmøte 2018.docx

Innkomne forslag til årsmøte 2018 - 2[1].docx

Året hund og Hokus Pokus pokalen 2018.xls

PREMIERTE IRSKSETTERE I AVDELING 5 2018.docx

Valgkomiteens forslag 2019.docx

NISK - Resultat 2018.pdf

NISK - Balanse 2018.pdf

Protokoll årsmøte NISK avd 5 2018.pdf