NISK Avdeling 2 inviterer herved til årsmøte 2023 den 13.02.2023 klokken 19:00.

NB: Årsmøtet vil i år gjennomføres digitalt, og vi ber derfor alle medlemmer om å registrere seg på følgende skjema for å motta innkalling til Teams:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgrV_4qPs5N49fwmizNB6cuJkx6zhPkoJu0wdJnJuu7RZ6ww/viewform

Saksliste: 
1. Åpning av møtet 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere 
4. Årsberetning
5. Regnskap 
6. Forslag til handlingsplan og budsjett 
7. Saker til representantskapet hovedstyret
8. Innkomne forslag: Sak 1
9. Valg av avdelingsstyre, samt valgkomité 
10. Valg av representant (er) Representantskapet i NISK

 

Forslag til årsmøte må fremmes umiddelbart til styret, og sakspapirer vil være lagt ut 14 dager før.

Dokumenter:

Årsberetning for 2022 NISK avd.docx

Balanse NISK avd 2 2022.pdf

Resultat NISK avd 2 2022.pdf

Revisjonsrapport NISK avd 2 2022.pdf

Saldobalanse NISK avd 2 2022.pdf

Sak 1.pdf

Budsjett NISK avd 2 2023 (1).docx

Forslag fra valgkomite på Styre årsmøte 2023.docx