Onsdag 26.april kl. 18.30 blir det medlemsmøte!

Sted: AOG lokaler, Midtunhaugen 13 A.

Norsk Irsksetterklubb arrangerer sitt årlige Representantskapsmøte (RS) 7.mai på Gardermoen. NISK avd.5 Vestland vil sende nestleder Catrine Olsen Engen for å representere avdelingen i saker som skal behandles.

De siste årene har det vært gjort en stor jobb med å se på hvordan vi kan endre vår organisasjonsstruktur. Hovedstyret og Fuglehundenes Fellesforbund (FKF) ønsker at vi skal bli "mer lik" de andre klubben i vår struktur. Det er få klubber som har den modellen vi har med avdelingsstyrer og egen økonomi. Det viktigste gjennom prosessen var å finne en løsning som blir enklere, og det viktigste av alt er å opprettholde det store aktivitetsnivået rundt i landet. 

Styret har nå lagt frem forslag til endring som skal behandles på RS, ligger linker under her,

Forslag 1 stemmerett.pdf

Forslag 2 Distriktsavdelinger.pdf

Forslag 3 endringer Lover.pdf

Avd.5 må diskutere dette og bli enig i hva vi stemmer her.

I tillegg ligger det flere saker som skal behandles under utlysningen av RS;  https://www.nisk.no/norsk-irsksetterklubb-innkaller-til-representantskapsmoete.6588529-554396.html 

Vi vil gå gjennom alle sakene på medlemsmøtet.

Om du ønsker å delta digitalt så send e-post; avd5@nisk.no  for å få invitasjon til Teams.

Om du ikke har mulighet til å delta, men har innspill så send det gjerne på e-post ; avd5@nisk.no 

VELKOMMEN!

 

Hilsen styret.