Etter nok en vellykket vintersamling i 2008 med flotte terreng, fint vær og mye fugl, velger vi også i 2009 å legge vintersamlingen vår til Bergsjøstølen i Ål kommune. Dette er en instruksjons-samling som gjennomføres på samme måte som en jaktprøve, med instruksjon underveis og oppsummering etter hvert slipp. Det hele er uformelt og trivelig, og passer både for nybegynnere og de litt mer drevne.
Pris for samlingen/instruksjon er kr. 250,- pr. hund pr. dag.
Påmelding er bindende og gjøres innen 01.02.09 til Ine Schøyen på: ine.schoyen@job.no.
(tlf. 90650640). Medlemmer i NISK avdeling II vil bli prioritert ved påmelding innen fristen.
Påmeldingen er ikke gjeldende før kr. 500,- pr hund (for begge dager) er innbetalt på konto: 2291.09.23009, NISK avd 2.
 
Pris for overnatting fredag til søndag er kr. 1350,- pr. pers. i dobbeltrom, inkl. sengetøy og alle måltider (middag både fredag og lørdag, frokost og nistepakke lørdag og søndag).
Pris pr. person i enkeltrom er 1680,-.
Reservasjon av rom gjøres direkte til Bergsjøstølen på tlf. 32 08 46 18.
Det er begrenset antall rom, så førstemann til mølla….!
Velkommen til trivelige dager i fjellet !!