I et tiår har avdeling 2 nå arrangert vintersamlinger i Bergsjøområdet, men interessen blant medlemmene har vært synkende.

For tre år siden måtte vi avlyse. I fjor fikk vi tilslutt nok påmeldte hunder til å arrangere.

På siste styremøte diskuterte vi saken og ble enige om å spørre medlemmene til råds.

Så enten du er en Bergsjøvenn eller har forslag til andre aktiviteter vil vi at du gir lyd fra deg. Aktiviteten bør være av en slik art at den passer både nykommere og de med litt erfaring.

Det haster med en tilbakemelding så send din mening til: linda.be@frisurf.no