Det er nå ca to måneder til årets Villmarksmesse åpner. De siste årene har avdeling 1 og avdeling 2 samarbeidet om gjennomføringen, hvor den ene avdelingen har hatt hovedansvaret.

Fra i år skal det forsøkes en annen organisering, da det er besluttet at avdelingene skal ha eneansvaret for gjennomføringen annet hvert år. Det er avdeling 2 som står som arrangør dette året og hovedansvarlig Marlis Karlsen er allerede godt i gang med planleggingen.

Messa som åpner torsdag 12.april og avsluttes søndag 15.april holder åpent fra fra kl.12.00 - 20.00 på torsdag og fredag samt 10.00-18.00 på lørdag og søndag..

”Med hjelp til rigging samt to personer på standen til en hver tid (4 timers vakter) burde vi idiellt sett være rundt 20 personer til gjennomføringen” sier Marlis som også legger til at vi trenger deltagere til valpeshow  (3 1/2 - 9 mndr) ,raseparade og apportkonkuranse. Til tross for at dette er en både hyggelig og sosial dugnad har det dessverre vist seg vanskelig å skaffe nok folk til arrangementet, men med rundt 150 medlemmer i avdelingen burde dette lett la seg ordne.

Det kreves i utgangspunktet ingen stor kompetanse på hund for å kunne stille på standen, og er du usikker så får du stå sammen med en som er litt mer erfaren. Så kunne du tenke deg og hjelpe avdelingen med gjennomføringen av årets Villmarksmesse tar du kontakt med Marlis Karlsen på mobil 92 09 85 55 eller marlis.karlsen@nsn.no.

La oss sammen ta et krafttak i år, så kan vi ta helt fri neste år.

Meld din interesse nå!!