Her følger innstillingen framført av: Ass. fylkesmann Eli Blakstad ​Dombås 19.8.2017 Fylkesmannens hilsen i forbindelse med utdeling av Kongens fortjenstmedalje til Vigdis Nymark og Per Harald Nymark Jeg er kommet hit i dag, på vegne av Kongen, for å hedre Vigdis Nymark og Per Harald Nymark for den innsatsen dere har lagt ned for hundesporten i Norge i over 50 år. Spesielt hyggelig er det å kunne gjøre dette i forbindelse med 100 års jubileet til Norsk irsksetterklubb, der dere har mange kollegaer og venner tilstede. Vigdis og Per Harald Nymark har en unik cv å vise til innenfor hundesporten: Dere er utdannet eksteriørdommere for et stort antall hunderaser, og jaktprøvedommere for stående fuglehunder og dere er utdannet instruktører på høyeste nivå innen hundesporten. Begge har stått sentralt i utdanningen av dommere og instruktører i hundesporten i regi av Norsk Kennel Klub. Per Harald Nymark er også trener på høyeste nivå i Norges Hundekjører Forbund. Som frivillige har dere vært med å stifte hundeklubber, ta ansvar med å lede og deltatt i klubbenes arbeid på utstillinger, dressurkurs, kurs i pelsstell, jaktprøver og trekkhundkonkurranser,.- Ved siden av en imponerende innsats for å legge til rette for andre som vil drive med hundesport, har Vigdis og Per Harald Nymark i alle år deltatt med egne hunder på utstillinger og jaktprøver, og fått mange priser. Selv om de to har nådd høy alder, er de stadig å finne på toppen av premielistene og har i dag hele syv champions hjemme i eneboligen i Trondheim. Begge er høyt premierte som hundekjørere nasjonalt og internasjonalt. Vigdis Nymark ble den første kvinne som deltok i Seppalaløpet i 1969. Du brøt forbudet for kvinner om å delta og stilte til start under Per Harald sitt navn. Hun ble nummer fire og siden har Seppalaløpet vært åpent også for kvinner. Jeg vil oppsummere slik: Dere har stått sentralt i hundeklubber og –organisasjoners arbeide for et seriøst hundehold og skal ha en stor del av æren for den gode kvaliteten norsk hundehold har i dag. HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at Vigdis Ellinore og Per Harald Nymark skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!