NISK lover sier at:

§ 6-2-1 Valg av distriktsrepresentanter
Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller styret foreslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens nettsted.
Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt. Distriktsrepresentantene velges med en funksjonstid på 2 år.
Styret i NISK har ansvar for å utlyse nytt valg.

 
Forslag til kandidater sendes styret som vil publisere kandidaten/e.

Styret ber om at forslag sendes styret innen 1.oktober på e-post post@nisk.no 
 
Hilsen styret i Norsk Irsksetterklubb.