Valgkomitéen i NISK sin innstilling til styre og utvalg i 2011
7. mai 2011
 
 

Funksjon
Navn
Status pr 29.3
Når på valg
 
Velges for periode
Leder
Jørn Presterudstuen
Tar gjenvalg
2011
2 år
Nestleder
Hege Rosenlund
Tar gjenvalg
2011
1år
Forretningsfører
Cato Aasland 
Tar gjenvalg
2011
1 år
Jakt og trening
Randi Halvorsen
 Ny, opprykk fra vara
2011
2 år
Utstilling
Eldrid Kjørren
Tar gjenvalg
2011
2 år
 
 
 
 
 
Vara 1
Karl Ole Jørgensen
Tar gjenvalg
2011
1 år
Vara 2
Terje Vikan Olsen
Ny
2011
1 år
 
 
 
 
 
Avlsrådsleder
Tor Hartvig Bondø (leder)
Ny
2011
3 år
Medlem 1
Inger Karin Røssland
Tar gjenvalg
2011
2 år
Medlem 2
Anne-Liv Sollesnes
Ny
2011
1 år
Medlem 3 (r/h)
Rita Haadem
Tar gjenvalg
2011
3 år
 
 
 
 
 
Revisor
 Morten Risstad
 
Ny
2012
2 år
Vara
Håvard Vinsrygg
Tar gjenvalg.
2011
1 år
 
 
 
 
 
Valgk.
Ellen B Dobloug (leder)
Tar gjenvalg
2011
1 år
 
Birger Stene
Tar gjenvalg
2011
1 år
 
Tore Salvesen
Ny
2011
2 år
Vara:
Kristoffer Brobak 
Ny
2011
1 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trondheim/Vang H., 03.05.2011
Ellen B. Dobloug                                                                                          Birger Stene
(sign.)                                                                                                            (sign.)