Aktivitetsutvalget

Arild Ove Østmo (Leder) 92649711
Trond A.Størserth
Amund Bredeli
Norolf Øverkil
Siri Bjørgen
Bjørn Dragsten
Marit Skancke Langen
Berit Brurok

 

Arild Ove Østmo (Leder) 92649711
Trond A.Størserth
Amund Bredeli
Norolf Øverkil
Siri Bjørgen
Bjørn Dragsten
Marit Skancke Langen
Berit Brurok