Nord:
Geir Pedersen  91156620 Namdalen
Terje Eriksen    99024144 Steinkjer
Østerdal/Røros :
Bjørn Schjølberg 91544407 Røros.