Samlede regler for uttak NM-lag uansett disiplin

Generelt:

  • Kåringen skjer blant norskregistrerte hunder med eier bosatt i Norge.
  • Hunder som er brukt i strid med klubbens avlskriterier kan utestenges fra NM-Lag.
  • Hundene oppnår poeng for sine jaktprøveresultater etter samme system som benyttes for tildeling av poeng til jaktchampionatet.
  • Alle resultater til og med helgen før lagkonkurransen teller med
  • Det er eiers ansvar å dokumentere resultatene
  • Eier må være medlem av NISK
  • Anvisninger fra styret og lagleder skal følges. Dette kan medføre at ekvipasjen må profilere annen sponsor denne dagen enn den man har privat.

 

Kriterier for de ulike disiplinene:

Høst

Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på høyfjell høst året før (ganget med to), vinter samme år (ganget med en) og høst samme år (ganget med tre)

Vinter

Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på vinter året før (ganget med to), høst (ganget med en) og vinter samme år (ganget med tre)

Lavland

Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på lavland året før (ganget med to), vinter og høst samme år (ganget med en) og lavland samme år (ganget med tre).

 

Dekning av utgifter.

NISK dekker kostnader for reiser til NM inntil kr. 1000,- for 3 førere + reserve samt overnatting for lagkonkurransen og lagmiddag.

 

Ved poenglikhet velges den hunden med høyest gjennomsnittlig jaktlyst de siste to år i den grenen det skal konkurreres i (høyfjell høst og vinter eller lavland).

 

Ved for få påmeldte foretar avlsrådet uttak.

Ved spørsmål ta kontakt på e-post nmlag@nisk.no

 

Vedtatt NISK RS 10.05.2020

 

Regler for uttak NM.docx