*US* Teddy no37554/09 til Eli Margrethe Sæther oppfyller alle klubbens krav og herved godkjent som ny avlshannhund og elitehund. Teddy er godkjent  for inntil 5 parringer.

Mor: US Lana

Far: Valeheia`s Killakee

oppdretter: Elin Wittusen

 

VI GRATULERER!