*US' Reodor 14457/05 til Kjetil Fosnes oppfyller alle klubbens krav og herved godkjent som ny avlshannhund og elitehund. Reodor er godkjent for inntil 15 parringer ((maks 105 valper), maksimum 5 paringer pr. år. (NB! Gjelder en 12 mnd periode, IKKE kalenderår)

Mor: *US* Lotta

Far: *US* Zimbad

Oppdretter: Elin Wittusen

 

VI GRATULERER!