"US" Promille til Brynjar Joakimsen i stand.


Brynjar Joakimsen og oppdretter Elin Wittusen på Hjerkinn.

Her er kritikken:
Mille går glimrende i god kontakt med fører. Går langt ut, finnes i fast stand. Kull letter, utreder greit. Samme glimrende søk i 2. slipp. Også i 3. Fast stand, reiser villig, rios. Apportbevis fremlagt. Tildeles i dag 1. Premie AK.

Tallkarakterer:
Jaktlyst 6
Fart 6
Selvstendighet 6
Søks bredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4