US Eroz no50259/11 til Bjørn Ove Moum oppfyller alle klubbens krav og herved godkjent avlshannund. Eroz er godkjent for inntil 5 kull.

Mor: US Caramella

Far: NUCH NMFS08 Valeheias Killakee

Oppdretter: Elin Wittusen

Vi gratulerer!