Påmelding:

 • Gyldig påmelding skjer ved at startkontingent betales inn på konto 8674.05.16932
 • Påmeldingsfrist 22. mars

Merk påmeldingen med:
 • Hundens registreringsnummer
 • Klasse
 • Ønsket dag for start
 • Navn på fører dersom eier selv ikke skal føre hunden
 • Mobiltelefon
Startkontingenter:
 • VK kvalifisering kr 450
 • UK/AK kr 400
Merk følgende:
 • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
 • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
 • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund må veterinærattester være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det fratrekkes da 25 % adm.gebyr
 • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop
 • Deltakelse i VK finale bekreftes ved å betale startkontingenten (hhv kr 200,-) senest kl 20 dagen før opprop.
Kontaktpersoner:
 
Prøveleder:                                                        Sekreteriat:
Jonny Larssen                                                  Heidi Larssen    
Tlf 98 89 27 39                                                  Tlf 92 44 45 91
 
 
Prøvens hovedkvarter er på Væktarstua Hotell. Opprop kl 08.00.
 
Jægermiddag lørdag kveld kl 20.00 på Væktarstua. Påmelding før opprop lørdag morgen, påmeldingsliste henger utenfor resepsjonen.
De som ønsker overnatting tar kontakt med Væktarstua direkte.
 
Kontaktinformasjon Væktarstua Hotell:
Stugudal,
7590 Tydal
Tlf: 73 81 31 00