Partilistene for lørdag og søndag er ferdige. Opprop alle dager på Væktarstua kl 08.

Jægermiddag med premieutdeling på Væktarstua lørdag kveld. Liste for påmelding til jægermiddag blir hengt opp ved resepsjonen.

Vi oppforder derfor de som står på venteliste om å følge med på våres sider for oppdateringer. Endringer i partilistene kan forekomme frem til prøvedato.

Eventuelle feil, rettelser eller trekking av hund skal kun skje gjennom mail til prøveleder Jonny Larssen: hlarsse@online.no.   

Ellers henvises til prøvereglementet: 

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning (mail) innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25% adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund må veterinæsattest være sekreteriatet i hende senet kl 20 dagen før opprop. Det trekkes da 25% adm.gebyr.
  • Skifte av fører meldes til sekreteriatet senest kl 20 dagen før opprop.
  • Deltakelse i VK finale bekreftes ved å betale startkontingenten kr 200 senest kl 20 dagen før opprop.

 

PARTILISTER