NISK avd. 7 ønsker velkommen til Tydalsprøven 30.aug – 1.sept 2013.

Det er også i år hovedkvarter med sekretariat på Vektarstua.

VK kvalifisering fredag med Cacit-finale lørdag. UK og AK alle dager.

Påmeldingsavgift : 400,- UK/AK, 450,- VK

Påmelding innen 16.08 til kontonr. 8674.05.16932. Merk betalingen med hundens reg.nr, klasse, hvilke dager og fører/ mobilnr.

Det blir jegermiddag med premieutdeling lørdag på Vektarstua. Påmelding til jegermiddag gjøres på stedet.

Det blir premiering til beste UK og beste AK hund, basert på resultater fredag og lørdag.

Foreløpige partilister vil bli lagt ut i dagene etter påmeldingsfrist.

For overnatting på Væktarstua: tlf 73813100, hjemmeside: www.vaektarstua.no

 

 

Prøveleder:                                                                                      Sekretariat:

Henning Loe                                                                                    Berit Leinsvang

99377632                                                                                           97707644

Mail:

henning.loe@gmail.com                                                            berit.leinsvang@pfi.no