Tintorama`s TR Wambli no35419/09 til Johanne M.Th.Hansen oppfyller alle klubbens krav og herved godkjent avlshannhund. Wambli er godkjent for inntil 5 kull.

Wambli er også ny elitehund.

Mor: Tintorama`s Tini

Far: Tydalens Ra

Oppdretter: Kristoffer Brobak

Vi gratulerer!