NISK avdeling 5 har mottatt følgende hilsen:

"Takk.
Else Nygård ønsker med dette å takke for blomsterhilsen og deltakelse ved Jans bortgang og bisettelse. Takk til alle som viste sin medfølelse."