Styret i NISK avd 9 er som følgende;
Leder Roy Henning Olsen
Nestleder Geir Pedersen
Kasserer Kurt Roger Fredriksen
Sekretær Tore Normann
Styremedlem Torfinn Steiro
Vara Ingrid Frenning (WEB ansvarlig)

Styret har begynt å jobbe med UTSTILLINGEN som skal være fredag 14. juni. Videre har vi lagt en plan for torsdagene fram til midt i juni, og det blir strømmedressur på sau i vår.
Ønsker du kontakt med styret så send epost til niskavd9@gmail.com.
Til samme adresse sender du dine jaktprøveresultater eller annet som vi kan ha på vår hjemmeside.