På en svært lite lesbar kritikk tyder vi følgene:

 "Jakter meget godt på lett vinterføre. Finnes i stand. Går noe forsiktig fram. Ny stand. Går igjen noe forsiktig fram. Ryper letter på noe drøyt hold. RIOS. Utreder.

I senere slipp ny stand. Ryper letter noe til side. RIOS. Rypene letter utenfor jaktbart hold.

Fudge finner fugl også i sitt siste slipp. Fast stand. Reiser villig og presist rype. RIOS.

Utreder meget godt. Apportbevis OK. Tildeles 1.AK. "

Tallkarakterer 5-5-6-4-4-4.

Slipptid 70 minutter.

Vi gratulerer!!