Skogrypas Tussa no35554/10 til Kennet Mossige oppfyller alle klubbens krav, og herved godkjent som avlstispe.

MOr: Midtkiløra`s Lita

FAr: Midtkiløra`s Milano 2

Oppdretter: Kennet Mossige og Siv Raaen

 

VI GRATULERER!