1.      Logg det på «Min side» på nkk.no. På førstesiden finner du punktet "BESTILLING AV SKJEMA FOR DNA-ANALYSE". Der bestiller du skjema for den hunden du skal teste. Det er viktig at dette skjemaet medbringes til  veterinær, fylles ut og og bekreftes av veterinæren.
 
2.    NKK krever betaling  per skjema inkl. registrering av testresultatet i DogWeb. Dette betales når skjemaet bestilles.
 
3.    I tillegg til NKKs skjema må du bestille selve testene hos laboklin.com. Du vil da motta testsvabere (munnsvabere), en for hver av testene du bestiller. (CLAD, PRA rcd1 og/eller PRA rcd4).
 
4.     Når testsettet er mottatt fra Laboklin, tar du med dette samt NKK-skjemaet til veterinær og får utført testen i henhold til beskrivelsen. Veterinær sender test og skjema inn slik som beskrevet på papirene fra Laboklin. Du beholder NKK-skjemaet som veterinæren har bekreftet.

5.  Når du mottar sertifikatet fra Laboklin, sendes en kopi av dette samt det utfyllte NKK-skjemaet til NKK.

NB!

Mange hunder har foreldre med kjent status for CLAD og PRA. Dersom begge er fri, vil det ikke være behov for test, da avkom er arvelig fri. Dersom f.eks. en hund er arvelig fri for CLAD og PRA rcd1, men en av foreldrene er bærer av PRA rcd4, trenger hunden kun å testes for PRA rcd4

NKK sin oversikt over godkjente labratorium