Styret i avd 9 holdt møte torsdag 15.10.09 og bestemte følgende:

ÅRSMØTET: Årsmøtet holdes torsdag 26.11.09 kl. 1900 i Lanes Senter (inngang v/REMA 1000.
Forslag til årsmøtet må være sendt inn INNEN TORSDAG 29. OKTOBER. Forslag sendes skriftlig til Stein Nilsen, e-post steni5@online.no.

AVDELINGSMESTERSKAPET: Dette holdes søndag 22.11.09. Sted og oppmøtetid kunngjøres senere.

TRENING: Det arbeides med å fortsette treningen i Håkøybotn. Nærmere info kommer senere.