Settermosens Apollo til Terje Hilding oppfyller alle klubbens krav og herved ny godkjent avlshannhund. Apollo godkjennes for inntil 5 kull.

mor: Dk jch markpr. Lohmans Jaffa

far: Dk jch markpr Ibber

oppdretter: Frank Høyer (Danmark)

 

Vi gratulerer!