Alle medlemmer i NISK avd 9 oppfordres til å sende inn sine jaktprøveresultater og utstillingsresultater fortløpende! Husk viktig info som hundens navn, eier, type arrangement, dato, premiegrad osv etter eget ønske! Bilder er også ønsket!

Har du annet interessant stoff om irsksetteren er vi også interessert i det!

SEND EPOST TIL niskavd9@gmail.com

Vi vil prøve å legge ut resultater og annet stoff fortløpende.