Rypebua`s Bea no30278/12 til Jon Olav Eidsmo oppfyller alle klubbens krav og herved godkjent som ny avlstispe.

Mor: Neadalen`s Rypa

Far: N UCH Storstoga`s Robbie

Oppdretter: Lene og Trygve Moen

 

 

VI GRATULERER!