VK.
1) Irskesjøens Nix Jan A Kingswick 115 poeng
2) Gagganjunis Nieida Jan R Pedersen/B. Kanebog 44 poeng
3) Irskesjøens Zala Jan A Kingswick 25 poeng
4) Gagganjunis Smavva Ingrid Frenning 3 poeng

AK.
1) Jalgesvaddas Riddu Ruth K Løvseth 4 poeng
2) Russels Great Grete Halstensen 2 poeng
2) Gagganjunis Eiri Eli Wang 2 poeng
2) Gagganjunis Mattis Stein Nilsen 2 poeng

UK.
1) Giron Stein A Rånes 4 poeng
1) Skierri Stein A Rånes 4 poeng
1) Embla Stein A Rånes 4 poeng
4)F-Kenzo av Miessevarri Roy H Olsen 3 poeng
5) Kallkallans Vingtor Jan Schjetlein 3 poeng

Skog
1) Irskesjøens Nix Jan A Kingswick 6 poeng
2) Gagganjunis Mattis Stein Nilsen 1 poeng
3) Gagganjunis Eiri Eli Wang 1 poeng

Utstilling.
1) Russels Great Grete Halstensen 54 poeng
2) Neadalens Tinto Knut Sollid 18 poeng
3) F-Kenzo Roy H Olsen 13 poeng
4) Gagganjunis Mattis Stein Nilsen 7 poeng