Red DublinerBAO Theo til Fred Ivar Aasand oppfyller alle klubbens krav og herved ny godkjent avlshannhund og elitehund. Theo er godkjent for inntil 5 kull.

mor: Nuch Kastellhagens Artemis Ilva

far: Nuch Guri Mallas Oscar

oppdretter: Eldri Kjørren

 

Vi gratulerer!