Rastaskogens Cava til Ingemar Søderstrøm fikk følgende premieringer på Ljørdals prøven o på Mjøsprøven 2:

2.uk Ljørdalen

2.uk Mjøsprøven 2

Gratulerer en masse med flotte prstasjoner!

Styret