#1026479#1026469#1026468

Hero omsøker anvist terreng i meget stor fart, flott stil og kraftig aksjon i god kontakt med fører. Senere stand, ryper letter foran når fører kommer til og Hero roes i oppflukt og skudd. Ny stand, reiser djervt på ordre og roes i oppflukt og skudd. Fortsetter senere sitt gode søk i uoversiktlig terreng. Hero tildeles idag 1.pr.UK.

Karakterer 556444, presisjon 4+4, reis 6.  Idar Langmyr (dommer). Fører: Fredrik Lian

NISK gratulerer.