Partilister er nå lagt ut sammen med viktig COVID-19 informasjon på hovedsiden til Kongsbergprøven: http://www.nisk.no/kongsbergproeven-2020.6316959-85228.html