Avlsrådet har vedtatt en anbefaling om at vi tester våre avlsdyr for PRA. Målet er å unngå å avle hunder som blir blinde i ung alder.
PRA er betegnelsen på en sykdom som angriper synscellene i øynenes netthinner. I utgangspunktet er netthinnen normalt utviklet og hunden har normalt syn, men på et tidspunkt skjer det en gradvis ødeleggelse av synscellene. Sykdommen er arvelig betinget.
Vi vet at genet finnes i vår populasjon. Men for denne sykdommen er det utviklet en gentest som kan fortelle oss hvilke dyr som er bærer av det sykdomsfremmede genet.
NKK’s helseavdeling har lenge anbefalt at irske settere som skal brukes i avl, DNA-testes for rcd1-PRA. Resultatet av testen blir registrert på DogWeb. På denne måten kan vi alltid forskire at minst en hund i kombinasjonen er fri for dette genet. Da vil vi unngå at det fødes hunder som blir blinde av rcd1-PRA. Valper som har mor og far som er testet fri for PRA, vil være arvelig fri.
- Kan det avles på bærere?
- Ja, og avlsrådet understreker at en hund som er bærer av PRA- genet er ikke en syk hund. Avslrådet mener det er viktig at vi i minst mulig grad innskrenker vår avlsbase, og vil derfor ikke innføre avlsrestriksjoner for bærer av PRA.
Etter hvert vil nok også en økende del av våre hunder være arvelig fri for PRA. Vi har jo sett en slik utvikling etter at vi begynte å teste for CLAD. Og arvelige frie hunder trenger vi ikke teste for denne sykdommen.
L O PRA
Så å si samtidig som NISK anbefaler testing av rcd1 PRA kommer meldinger både fra England og Sverige om funn av en ny mutasjon som kan gi blinde hunder. Denne formen heter L O PRA (rcd4). Funnet på gordonsetter og irsksetter er en genfeil som, dersom begge foreldrene har mutasjonen, vil gi blindhet i 10-11 årsalderen.  Animal Helth Trust (AHT) har også utviklet en gentest for denne, og oppgir har funnet at 30-40 prosent av hundene de har testet er bærere av rcd4.
Svensk Irsksetterklubb (SISK) anbefaler testing også for rcd4, men i Norge har vi ikke vurdert dette ennå. NKK har heller ikke lagt opp til en registreringsordning på samme måte som for rcd1 og CLAD i Dog Web.
Om vi skal be om dette, får vi avgjøre etter en diskusjon i klubben. Vi må først skaffe oss mer informasjon om rcd4. Undersøkelsen som er viser at 30-40 % av hundene er bærere, er gjort på britiske hunder. Den er ikke direkte overførbar til vår populasjon, så vi kan ikke konkludere om vår populasjon ut fra den engelske undersøkelsen. Vi vet likevel at rcd4 finnes på en mye brukt GS i Norge. Likevel, vi kan neppe gjøre mye galt om vi bruker litt tid på å kartlegge situasjonen før vi vedtar en holdning til eventuell testing av irsk setter.
Når det er sagt ­- alle som skal teste hunden sin for rcd1 har også et tilbud om å få svar på rcd4. AHT oppgir på sine hjemmesider at det koster ca. 40 pund, altså mindre enn 400 kroner. Så for den som ønsker å være føre var, er muligheten til stede.
 
 
PRA 1

Slik gjør du

1. Logg deg inn på "Min Side" på nkk.no

PRA 2

Klikk på "Bestille skjema. DNA-analyse

PRA 3

En oversikt over dine hunder kommer opp i dette vinduet når du tryker Velg. Velg den hunden du skal teste, og følg anvisningen på hvordan det skrives ut.