Mvh

Styret i NISK avd. 7

v/sekretær Eva Sondresen